นั่งฟังเขาเล่า แล้วเราลองคิดตาม

สังคมเริ่มก้าวผ่านระบบงานที่เป็นทั้งราชการและเอกชน มาเป็นจากนโยบายถึงตรงเกษตรกร จากเกษตรกรตรงถึงผู้บริโภคแล้ว

Phason

พฤษภาคม 19, 2018