The Urban Jungle สวนผักหลังบ้านของเชฟตาม

วันนี้จะพามาดูสวนผักแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ครับ เป็นสวนผักกลางเมืองส่วนตัวในบ้านของ “เชฟตาม” Top Chef Thailand คนแรกของประเทศไทย