นโยบายการคืนสินค้า

  • รับประกันความพึงพอใจ สามารถคืนสินค้า และขอรับเงินคืนเต็มจำนวนได้ทุกกรณี
  • กรุณาแจ้งขอคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ที่ช่องทาง เบอร์โทร 0917611696 หรืออีเมล info@farmily.co
  • เรายินดีบริการ เพื่อให้คุณลูกค้าพอใจมากที่สุด