กิจกรรมวันเด็ก ไร่เรา เพชรบุรี 2561

กิจกรรมวันเด็ก 2561

ไร่เรา @farmily จัดกิจกรรมวันเด็ก 2561 ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในเช้าวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม

มีกิจกรรม Walk Rally ให้เด็กๆ ได้เดินสำรวจแปลงเกษตร วาดภาพธรรมชาติ บิงโกตาลโตนดและสิ่งของท้องถิ่น ตอบคำถามภาษาอังกฤษ จับสลากมอบรางวัล เด็กๆ สนุกสนาน มีความสุข

เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกในพื้นที่ไร่เรา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเด็กๆ และผู้ปกครองเมืองเพชรบุรี

“ไร่เรา Farmily” สืบสานการเกษตร ปลูกฝังเด็กไทยรักการเกษตร