The Urban Jungle สวนผักหลังบ้านของเชฟตาม

วันนี้จะพามาดูสวนผักแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ครับ เป็นสวนผักกลางเมืองส่วนตัวในบ้านของ “เชฟตาม” Top Chef Thailand คนแรกของประเทศไทย

ถึงเวลาแบ่งน้ำตาลระหว่าง “คน” กับ “ผึ้ง”

วิถีคนทำตาลจะไม่ทำร้ายผึ้ง จะหาวิธีแบ่งปันน้ำตาลกันด้วยการใช้หญ้า ผ้า ปิดปากกระบอกเพื่อให้ผึ้งดูดน้ำตาลเฉพาะที่ปลี ส่วนคนทำตาลได้น้ำตาลเฉพาะที่หยดลงกระบอก

น้ำตาลโตนดแท้จาก “ไร่เรา” เดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เช้าวันนี้ ‘ไร่เรา’ เดินทางอย่างรีบเร่งเพื่อไปส่งน้ำตาลโตนดแท้ 100 กิโลกรัม ให้เดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นั่งฟังเขาเล่า แล้วเราลองคิดตาม

สังคมเริ่มก้าวผ่านระบบงานที่เป็นทั้งราชการและเอกชน มาเป็นจากนโยบายถึงตรงเกษตรกร จากเกษตรกรตรงถึงผู้บริโภคแล้ว

“ไร่เรา” ส่งน้ำตาลโตนดแท้ให้กับร้านอาหารคุณภาพ “บ้านไอซ์”

“ไร่เรา” ภูมิใจที่ได้ส่งต่อน้ำตาลโตนดแท้ให้กับร้านอาหารคุณภาพ “บ้านไอซ์” ร้านอาหารใต้จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำรับคุณย่า ที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่ปี 2533

ส่งน้ำตาลโตนดแท้ให้ “ร้านตะลิงปลิง”

‘ไร่เรา’ ได้รับออเดอร์จำนวน 300 กิโล จาก “ร้านตะลิงปลิง” ถือเป็นความภูมิใจได้ส่งต่อความหวาน หอม ละมุน ของน้ำตาลโตนดแท้ 100% จากธรรมชาติ

“ไร่เรา” พาไปดู ทหารอากาศขึ้นตาล

“ไร่เรา” พาไปดู ทหารอากาศขึ้นตาล นาวาอากาศเอกบอกว่าการขึ้นต้นตาลต้องเตรียมตามนี้นะขอบอก

ฤดูกาลเคี่ยวน้ำตาลโตนด

น้ำตาลโตนด “แท้” เป็นสินค้าที่ผลิตได้ตามฤดูกาล ในแต่ละปี ต้นตาลโตนดจะมีช่วงเวลาที่สามารถให้น้ำตาลธรรมชาติออกมาเคี่ยวได้ตามฤดูกาลเท่านั้น ประมาณช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน

1 2