ข้าวเริ่มออกรวง

บันทึกหน้าฝน 2559

มาช่วยพ่อตาเริ่มทำไร่ที่เพชรบุรี ด้วยความหวังว่าจะพัฒนาที่นาแปลงนี้ให้เป็นพื้นที่ทำกสิกรรมธรรมชาติให้ได้ต่อไป

ปีแรกเราเริ่มจากศูนย์ ไม่ง่ายเลย ไม่ฮิปสเตอร์ หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน นี่เหนื่อยจริง ร้อนจริง ดำจริง ภาพของแปลงผักฟรุ้งฟริ้ง ลืมไปได้เลย ยังไม่มีแน่ในเร็ววัน

เราเริ่มปรับพื้นที่ด้วยการถมดิน ลงกล้าไม้เล็กๆ รอวันเติบใหญ่หวังพึ่งพาร่มเงา

ส่วนพืชไร่เริ่มปลูกกล้วยแบบที่ใครๆ ก็ปลูกกัน บวบ ฟักทอง ฟัก ทดลองแทรกไปในแปลงบ้าง

และในฤดูแล้งที่ผ่านมา.. ก็ทำให้เราได้รู้อย่างจริงจังว่าหัวใจที่สำคัญของการเกษตรนั่นก็คือ “น้ำ”

ในโลกที่เกิดมาแล้วมีน้ำประปา หยิบสายยาง หมุนก๊อก แล้วฉีด “น้ำ” รดต้นไม้ได้ในทันทีนั่น มันคือคนละโลกกับ “น้ำ” เพื่อการเกษตรเลย

ฤดูฝนในวันนี้ช่างชุ่มช่ำ.. ขอให้ต้นไม้ทุกต้นเติบโต