อนุสรณ์

ฤดูกาลเคี่ยวน้ำตาลโตนด

น้ำตาลโตนด “แท้” เป็นสินค้าที่ผลิตได้ตามฤดูกาล ในแต่ละปี ต้นตาลโตนดจะมีช่วงเวลาที่สามารถให้น้ำตาลธรรมชาติออกมาเคี่ยวได้ตามฤดูกาลเท่านั้น ประมาณช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน

บันทึกหน้าฝน 2559

มาช่วยพ่อตาเริ่มทำไร่ที่เพชรบุรี ด้วยความหวังว่าจะพัฒนาที่นาแปลงนี้ให้เป็นพื้นที่ทำกสิกรรมธรรมชาติให้ได้ต่อไป