น้ำท่วมเพชรบุรี 2561

น้ำท่วมเพชรบุรี 2560

วันนี้ทีมไร่เรา นำเครื่องสูบน้ำจากไร่ มาติดตั้งในเมือง เพื่อช่วยดึงน้ำในหมู่บ้านให้ลดลง รวมทั้งบริการเรือให้คนในชุมชนสัญจร

เราใช้เวลานี้ทั้งวันในการสูบน้ำ ขอบคุณท่านที่เดินทางผ่านแล้วแวะมาให้กำลังใจ นำข้าวกลางวันมาให้หลายกล่อง มีท่านหนึ่งบังคับให้เงิน 300 บาท เป็นค่าน้ำมัน

เย็นนี้ น้ำลดลงแล้ว มอไซต์ เข้าออกได้ ในบ้านของแต่ละหลังแห้งแล้ว

ขอเป็นส่วนเล็กๆ กับการช่วยลดความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเพชรบุรีครั้งนี้

ภาสันต์ นุพาสันต์
25 พ.ย. 2561