ไร่เรามีต้นไม้เพิ่มในวันพืชมงคล ปี 2561

วันพืชมงคล ปี 61 นี้ ไร่เรามี ต้นไม้เพิ่ม

วันพืชมงคล ปี 61 นี้
ไร่เรามี ต้นไม้เพิ่ม
วันมงคล ปลูกต้นไม้เติม
เริ่มที่มะยม 5 ต้นอยู่ด้วยกัน
พะยอม 2 ต้นยืนเคียงคู่
กระท้อน1 ปลูกอยู่ใกล้ตาลนั่น
1 สะตอ 1 ไผ่ อยู่ใกล้กัน
รวม 10 ต้นวันสำคัญ วันมงคล