น้ำตาลโตนด ไร่เรา ขึ้นตาล ต้นตาล กระบอกตาล เพชรบุรี

“ไร่เรา” พาไปดู ทหารอากาศขึ้นตาล

“ไร่เรา” พาไปดู ทหารอากาศขึ้นตาล นาวาอากาศเอกบอกว่าการขึ้นต้นตาลต้องเตรียมตามนี้นะขอบอก

กระบอกน้ำตาล ในกระบอกต้องแห้งสนิท ใส่เปลือกไม้พยอมเล็กน้อย จะขึ้นต้นตาลต้นไหนต้องเลือกกระบอกเก็บน้ำตาล ของต้นนั้นๆ ต้องจำได้ มุ่งมั่นไป ต้นนั้นๆ

ผ้าคาดเอวต้องแน่นเหมาะสม ผูกยึดแน่น ไม่ให้หลุดอย่างเด็ดขาด

ฝักมีดปาดตาลต้องประกบกันแน่นสนิท ห้ามส่วนใดของตัวมีดที่เป็นเหล็กโผล่ออกมานอกฝัก

จัดเรียงสายกระบอก อย่าให้พันกัน

สองมือ จับพะอง มั่น สาวดึงตัวขึ้น สองเท้า เหยียบตาพะองให้เต็มผ่าเท้า สายตามองขึ้นสู่ยอดตาล