ลูกตาล ตาลโตนด ต้นตาล

ลูกตาลสุก หล่นจากต้นตาล

ลูกตาลสุก หล่นจากต้นตาล
ใช้ทำขนมตาล อร่อยมาก
น้ำ ใบ ต้น ลูก ที่มาจากต้นตาล
ล้วนให้ประโยชน์