บันทึกหน้าฝน 2559

มาช่วยพ่อตาเริ่มทำไร่ที่เพชรบุรี ด้วยความหวังว่าจะพัฒนาที่นาแปลงนี้ให้เป็นพื้นที่ทำกสิกรรมธรรมชาติให้ได้ต่อไป